Hunsingo

Hunsingo is de historische benaming van het noord-westelijk deel van de provincie Groningen, tussen het Reitdiep en het Maarvliet. In het noorden grenst het gebied aan de Waddenzee. Kantens is een klein dorpje tussen Middelstum en Usquert, in het uitgestrekte Noord-Groningen. Dit gedeelte van Groningen is een oud wierden landschap; dit betekent dat de dorpskernen meestal op een wierde liggen. Dit prachtige karakteristieke landschap brengt met zich mee dat niet alle percelen en watergangen kaarsrecht zijn. Kantens ligt op een zogenaamde kwelder of oeverwal. Het melkveebedrijf ligt op de oude zeeboezem. De grondsoort is zware zavel (poldervaaggrond). Alle percelen zijn gedraineerd en liggen allemaal binnen 2 km van de boerderij.